Skip to content back to nav
 
 

En dag i naturen

Tur til Skenkelsø4.jpg

”En rigtig lortedag i skolen”.

Som et led i et større projekt om fortællingen om Egedal, blev der den 4. september sat fokus på de smukke landskaber og enestående natur i kommunen, da Maglehøjskolens 5. årgang tog en tur til Skenkelsø sø.

Under temaet en "En rigtig lortedag i skolen" blev der fokuseret på insektlivet i de mange kokasser og talt om insekter (hvad er et insekt, hvor mange insektarter er der m.m.), om insekter som nedbrydere, som bestøvere og insekter som et helt essentielt fundament i næsten alle landbaserede fødekæder.

Naturmedarbejdere fra Egedal Kommune, Frederik Jensen og Rikke Storm Ringstrøm, deltog, og herudover var entomolog Claus Goldberg inviteret. 

 
 
Afdeling Maglehøjskolen

Skelbækvej 8A
3650 Ølstykke
Tlf.: 4716 0777
maglehojskolen@egekom.dk

Konst. pædagogisk daglig leder Birgitte Jacobsen

Afdeling Søhøjskolen

Hampelandvej 7
3650 Ølstykke 
Tlf.: 7259 8500
hampelandskolen@egekom.dk

Pædagogisk daglig leder Mik Fallesen