Skip to content back to nav
 
 

Julehilsen 2014

Julen står for døren, og det er tid at se tilbage på året, der gik.

01-12-2014

Det har været et år med mange nye udfordringer med ny skolestruktur, ny arbejdstid for lærere og pædagoger og en ny folkeskolereform.

Med planlægningen hen over foråret følte vi os godt rustede til at starte den nye skole pr. 1. august. Skolens vision og indsatsområder var drøftet og besluttet, organisation og struktur var på plads, og opgaven med at skabe en meningsfuld skolehverdag for den enkelte elev lå nu hos lærere og pædagoger.

Medarbejderne har med viften af nye indholdselementer i folkeskolereformen haft en meget stor udfordring, da de mange nye elementer kan være vanskelige at forene i en fast struktur, som vi kender den fra de faste skemaer. Tanken i folkeskolereformen er, at lærere og pædagoger fleksibelt og effektivt kan træffe de nødvendige beslutninger om den ramme, der skal være om elevernes læring. Til gengæld er denne ramme styret af mål på alle niveauer, for fagene og for elevernes trivsel.

I den ideelle verden, hvor vi har de medarbejdere, vi skal bruge, er det min oplevelse, at dygtige medarbejdere i fællesskab træffer de bedste beslutninger. Men det har desværre været en del af vores virkelighed, at vi har manglet lærere til nogle af vores team, og dermed har manglet nogle af de personer, som skulle få enderne til at hænge sammen.

Heldigvis har vi haft nogle gode faste vikarer, som ansvarsfuldt har taget opgaven på sig. Og samtidig ser det nu også ud til, at vi er ved at komme i hus med de sidste ansættelser, så vi på alle årgange har team, der kan skabe en tryg og udfordrende skolehverdag for alle elever.

På trods af de store udfordringer er det min oplevelse, at vi er kommet godt i gang med folkeskolereformen. Den længere skoledag har været en helt ny udfordring, som de fleste elever har taget godt imod, og som jeg fornemmer, de også er ved at vænne sig til.

Vi er overbeviste om, at vores organisering kan være med til at løfte den fremtidige opgave med at skabe en attraktiv skole for børn og voksne, men er også opmærksomme på, at vi skal tilpasse os de nye tider med faldende elevtal og et krav om at levere mere kvalitet for de samme penge.

Derfor har skolebestyrelsen hen over efteråret drøftet, hvordan vi fremover skal organisere os, ikke kun på den enkelte matrikel men også på distriktsskolen. Vi er ikke helt færdige med denne drøftelse, men er dog nået så langt, at vi kan fortælle, hvad vi tænker.

Vi forestiller os, at der også fremover er 0.-9. kl. på hver af de tre afdelinger Hampelandskolen, Maglehøjskolen og Toftehøjskolen, og at vi i distriktet har et 10. kl. tilbud på Jørlunde skole.

Da elevtalsprognoserne tyder i retning af, at vi fremover kun får 5 spor, har vi besluttet, at der fremover skal være et spor på Hampelandskolen, to spor på Maglehøjskolen og to spor på Toftehøjskolen.

Med den nyligt foretagne ledelsesrokade har vi sikret os den bedst mulige vi-dendeling med henblik på at skabe en fælles kultur, hvor det bedste fra hver af de gamle skoler kommer vores nye store skole til gavn.

Også blandt medarbejderne er der taget hul på videndelingen på fællesmøder og som et mere festligt islæt på den fælles julefrokost, som blev holdt i starten af december.

I det nye år vil der blive afholdt to pædagogiske dage for alle medarbejdere. Fredag den 20. marts drager vi alle af sted til Konventum (LO-skolen), hvor vi i to dage skal koncentrere os om pædagogiske og organisatoriske emner af relevans for vores skole.

Skolebestyrelsen har godkendt, at vi holder skolen lukket fredag den 20. marts både i skole og i SFO-tiden, men det vil I høre mere om i det nye år. Nu skal vi først holde en lang ferie. Den er tiltrængt for alle, både elever og medarbejdere, og så ses vi igen mandag den 5. januar 2015.

Med ønsket om en glædelig jul samt et godt nytår.


Venlig hilsen


Lise Boye
Distriktsskoleleder

 

 
 
Afdeling Maglehøjskolen

Skelbækvej 8A
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 8700
maglehojskolen@egekom.dk

Pædagogisk daglig leder Birgitte Jacobsen

Afdeling Søhøjskolen

Hampelandvej 7
3650 Ølstykke 
Tlf.: 7259 8500
sohojskolen@egekom.dk

Pædagogisk daglig leder Stefan Bendtsen