Skip to content back to nav
 
 

Sommerferiehilsen

Skoleåret er ved at rinde ud, og det er tid at ønske god sommer til skolens elever og forældre.

23-06-2016

I morgen afslutter vi et godt og lærerigt skoleår med gode resultater på alle afdelinger.
Afgangsprøverne er nu afsluttet, og elever, forældre og lærere har fået sagt pænt farvel på de sidste dages dimissionsfester.

Afgangsprøverne er på alle afdelinger forløbet tilfredsstillende, og vi kan nu sende de unge mennesker fra vores 9. og 10. klasser videre i uddannelsessystemet med en god ballast af faglige færdigheder og kundskaber og med lyst og mod til at udforske verden udenfor skolens mure. De ønskes held og lykke i deres videre færden.

Som tidligere meddelt er Hampelandskolen udtaget til kvalitetstilsyn på baggrund af de nationale måltal, som viser, hvorvidt en skole har haft en stigende eller faldende tendens i forhold til målkravet om, at 80 % af eleverne skal være gode eller fremragende til dansk eller matematik. Det kan synes mærkeligt, at Hampelandskolen er udtaget, da Hampelandskolen er den af vore afdelinger, der har klaret afgangsprøverne allerbedst.

Vi har valgt at tage det aktuelle kvalitetstilsyn til os som en positiv udfordring og har derfor ansøgt om et samarbejde med Undervisningsministeriets læringskonsulenter for det kommende skoleår. Samarbejdet er indledt under overskriften "Kvalitetsudvikling på basis af data og forskningsbaseret viden" og omhandler et fokuseret arbejde på alle niveauer af vores organisation.

Vi sætter ekstra fokus på videndeling på tværs af matriklerne gennem skolens læsevejledere, matematikvejledere, inklusionsvejledere, IT-ressourcepersoner samt teamkoordinatorer.
Og vi sætter ekstra fokus på arbejdet med synlig læring og målstyret undervisning i alle årgangs- og fagteam.

Dette fokus er en del af vores samlede arbejde med at skabe en endnu bedre skole med læring og trivsel, som vi beskriver i vores indsatsområder. Indsatsområderne er i løbet af foråret blevet evalueret i alle vores koordinerende og formelle organer: udviklingsudvalg, ledelse, MED-udvalg og skolebestyrelse. Og evalueringerne er brugt som udgangspunkt for nye mål og indsatsområder.

På skoleårets første forældremøder vil ledelsen orientere om skoleårets indsatser, og lærere og pædagoger vil på det konkrete plan fortælle om skoleårets arbejde ud fra målene. Teamets årsplan, der for det kommende skoleår skal udarbejdes i læringsplatformen Meebook, ligger klar til udsendelse senest den 1. september. Forældremøderne afholdes efter følgende plan:

0.-1. kl. den 11. august kl. 17-19 På Hampelandskolen, Maglehøjskolen og Toftehøjskolen.

2.-3. kl. den 16. august kl. 17-19 på Hampelandskolen og Maglehøjskolen.

2.-3. kl. den 17. august kl. 17-19 på Toftehøjskolen.

4. kl. den 17. august kl. 17-19 på Hampelandskolen og Maglehøjskolen.

4. kl. den 16. august kl. 17-19 på Toftehøjskolen.

5.-6. kl. den 22. august kl. 17-19 på Hampelandskolen, Maglehøjskolen og Toftehøjskolen.

7.-9. kl. den 25. august kl. 17-19 på Hampelandskolen, Maglehøjskolen og Toftehøjskolen.

Nu er der så blot at ønske alle en rigtig god sommerferie.

Med venlig hilsen

Lise Boye
Distriktsskoleleder

 
 
Afdeling Maglehøjskolen

Skelbækvej 8A
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 8700
maglehojskolen@egekom.dk

Pædagogisk daglig leder Birgitte Jacobsen

Afdeling Søhøjskolen

Hampelandvej 7
3650 Ølstykke 
Tlf.: 7259 8500
sohojskolen@egekom.dk

Pædagogisk daglig leder Stefan Bendtsen