Skip to content back to nav
 
 

Byrådet har indgået budgetforlig

Budget.jpg

Et enigt byråd i Egedal har indgået aftale om næste års budget.

28-09-2016

Vi må forvente, at 2017 bliver et år med stram økonomistyring, og der er varslet en reform på skoleområdet for at opnå en sund og robust økonomi i 2018 og 2019.

Lige nu og her skal der ikke ske yderligere besparelser og reduktioner. Men fra næste skoleår, med virkning fra 1. august 2017, vil der ske en række ændringer på distriktsskolen.

Byrådets aftale skal reducere serviceudgifterne i Egedal Kommune i 2017 med 62 millioner kroner. Skoleområdet skal bidrage på følgende områder:

• Færre pædagogtimer på SFO-området
• En reduktion af to-lærertimer
• En ny ledelsesstruktur med færre ledere i skole og SFO

Nu går ledelsen på distriktsskolen i tænkeboks for at finde ud af, hvordan disse reduktioner helt konkret skal implementeres i vores skole. Vi vil naturligvis orientere forældre og medarbejdere hurtigst muligt om virkningerne af Byrådets beslutning, som skal træde i kraft i det nye skoleår.

Ingen klassesammenlægning på tværs af distriktsskolen
Byrådet har valgt at tage forslaget om klassesammenlægning af bordet. Forslaget om klassesammenlægning har været en del af budgetforhandlingerne, men politikerne har altså besluttet, at der ikke skal lægges klasser sammen på tværs af distriktsskolen.

Du kan læse mere om budgetforliget på Egedal Kommunes hjemmeside.

 
 
Afdeling Maglehøjskolen

Skelbækvej 8A
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 8700
maglehojskolen@egekom.dk

Pædagogisk daglig leder Birgitte Jacobsen

Afdeling Søhøjskolen

Hampelandvej 7
3650 Ølstykke 
Tlf.: 7259 8500
sohojskolen@egekom.dk

Pædagogisk daglig leder Stefan Bendtsen