Skip to content back to nav
 
 

Info om Covid-19

Covid-19 billede

Oplysninger vedrørende skole og SFO.

Her vil vi forsøge at holde jer opdaterede mht. Covid-19 informationer på skole- og SFO området.

Hvem skal jeg kontakte, hvis mit barn har fået corona?
Hvis dit barn får et positiv Covid-svar, skal du kontakte skolens ledelse på nedenstående telefonnr. (også hvis det er i løbet af en weekend). Det gør du ved at skrive en sms til nedenstående, og du vil herefter blive kontaktet hurtigst muligt.

Maglehøjskolen
Birgitte Jacobsen   7259 8705

Søhøjskolen
Stefan Bendtsen    7259 8711

Når du kontakter skolens leder, bedes du opyse:

- Hvornår har barnet sidst været i skole
- Hvilken dag blev barnet testet
- Har barnet søskende på skolen
- Er barnet blevet testet pga. symptomer

Hvornår er dit barn nær kontakt i skolen, i dagtilbud mv. og i fritiden?
Dit barn bliver nær kontakt, hvis der er et smittet barn eller medarbejder:

• I stamklassen eller tilsvarende gruppeinddeling i skolen

• På stuen eller tilsvarende gruppeinddeling i dagtilbud mv.

• På holdet/gruppen i forbindelse med daglige eller ugentlige fritidsaktiviteter

Dit barn kan også blive nær kontakt til en smittet person uden for stamklassen, stuen eller holdet. Det kan fx være, hvis dit barn har haft kontakt til en smittet person fx i forbindelse med leg på legepladsen, aktiviteter i SFO'en, i klubben eller til en fødselsdag mv. Dit barn vil her kun blive nær kontakt i følgende situationer i smitteperioden:

• Hvis dit barn har været tættere end 1 meter på den smittede person i mere end 15 minutter

• Hvis dit barn har haft fysisk kontakt (fx. ved kram mv.) til den smittede person

• Hvis de smittede person er kommet til at hoste eller nyse på dit barn

Du kan læse mere om smitteperiode og nære kontakter på Sundhedsstyrelsens hjemmeside samt få vejledning fra Coronaopsporing på 32 32 05 11.

Børn som bliver nære kontakter til en smittet person i hjemmet
Børn, som bor sammen med fx en smittet søskende eller forælder, er mere udsat for smitte. Derfor anbefales børn, som ikke er færdigvaccineret eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder, i denne situation at blive hjemme fra skole, dagtilbud og fritidsaktiviteter mm., til barnet har fået negativt svar på den sidste test.

12.11.2021 CSD Skærpede tiltag

01.10.2021 SST Er dit barn nær kontakt

 
 
Afdeling Maglehøjskolen

Skelbækvej 8A
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 8700
maglehojskolen@egekom.dk

Pædagogisk daglig leder Birgitte Jacobsen

Afdeling Søhøjskolen

Hampelandvej 7
3650 Ølstykke 
Tlf.: 7259 8500
sohojskolen@egekom.dk

Pædagogisk daglig leder Stefan Bendtsen