Skip to content back to nav
 
 

Distriktsskole Ølstykke

personale .jpg

Distriktsskole Ølstykke består af to afdelinger:

Maglehøjskolen og Søhøjskolen. I alt er der ca. 1100 elever og 140 personaler.

Vi er en skole med fokus på læring, dannelse og trivsel for børnene, og for at lykkes med det har vi etableret et særdeles tæt teamsamarbejde på årgange og i afdelinger. Pædagoger og lærere arbejder i selvstyrende team, hvor de planlægger skoledagen fleksibelt alt efter, hvad indholdet skal være den pågældende dag. Vi har ikke vikarer, fordi pædagoger og lærere dækker for hinanden, når der er fravær. Det tror vi på, giver den mest trygge hverdag for børnene og også en skoledag, hvor de lærer mest muligt!

Vi har ikke klasselærere, idet vi har valgt, at alle voksne i teamet har et fælles ansvar for at løfte klasselæreropgaven. 

Vi har desuden fokus på sundhed og musik, hvilket kan ses på den måde, at vi har kantiner på skolerne, hvor man kan få et sundt måltid hver dag til en særdeles rimelig pris. Vi har et omfattende samarbejde med Egedal Musikskole, hvor alle elever, i løbet af deres tid i indskolingen, lærer at spille på et instrument af en lærer fra musikskolen. Samarbejdet fortsætter på mellemtrinnet, hvor musikskolelærere indenfor projektet "Orkestermester" lærer de børn, der har lyst til at deltage, at spille i et orkester. Musikskolesamarbejdet giver børnene nogle unikke oplevelser - blandt har de spillet i DR's Koncerthus.

 
 
Afdeling Maglehøjskolen

Skelbækvej 8A
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 8700
maglehojskolen@egekom.dk

Pædagogisk daglig leder Birgitte Jacobsen

Afdeling Søhøjskolen

Hampelandvej 7
3650 Ølstykke 
Tlf.: 7259 8500
sohojskolen@egekom.dk

Pædagogisk daglig leder Stefan Bendtsen