Skip to content back to nav
 
 

Distriktsskole Ølstykke

personale .jpg

Ny organisation og nye samarbejdsformer.

Pr. 1. august 2014 er skolerne Hampelandskolen, Maglehøjskolen, Toftehøjskolen og Ølstykke 10.kl. lagt sammen i Distriktsskole Ølstykke.

Med distriktsskolen og skolereformen har vi valgt at organisere alle medarbejdere i selvstyrende team, der består af lærere og pædagoger fordelt på afdelinger og årgange: 0.-3. klasse, 4.-6. klasse, 7.-9. klasse, 10. klasse og SFO.

Teamet

Det selvstyrende team er en organisatorisk betegnelse for den samarbejdsstruktur, vi mener er afgørende, både for at få en velfungerende distriktsskole og for at gennemføre intentionerne i skolereformen.

Det selvstyrende team er organiseret omkring den enkelte årgang. Lærere og pædagoger samarbejder ligeværdigt om årgangen i forhold til undervisning og aktiviteter.

Det selvstyrende team løfter både undervisningsopgaven og alle de øvrige arbejdsopgaver, der er relateret til undervisningsopgaven.

Lærere og pædagoger påtager sig i fællesskab klasselærerrollen.  

 
 
Afdeling Maglehøjskolen

Skelbækvej 8A
3650 Ølstykke
Tlf.: 4716 0777
maglehojskolen@egekom.dk

Konst. pædagogisk daglig leder Birgitte Jacobsen

Afdeling Hampelandskolen

Hampelandvej 7
3650 Ølstykke 
Tlf.: 7259 8500
hampelandskolen@egekom.dk

Pædagogisk daglig leder Mik Fallesen

 

Afdeling Toftehøjskolen

Frederiksborgvej 4
3650 Ølstykke
Tlf.: 4718 1666
toftehoejskolen@egekom.dk

Konst. pædagogisk daglig leder Kai Kongsgaard.