Skip to content back to nav
 
 

Opgaver

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af Byrådet, og fører i øvrigt tilsyn med skolens virksomhed.

Skolebestyrelsen godkender skolens budget efter indstilling fra skolens leder, inden for den af Byrådet fastlagte ramme, herunder godkendelse af skolens brug af undervisningsmidler.

Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Byrådet om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole, og skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, der forelægges af Byrådet.

Der er valg til skolebestyrelsen for forældrerepræsentanter hvert 2. år - næste gang i 2018.

 
 
Afdeling Maglehøjskolen

Skelbækvej 8A
3650 Ølstykke
Tlf.: 4716 0777
maglehojskolen@egekom.dk

Konst. pædagogisk daglig leder Birgitte Jacobsen

Afdeling Søhøjskolen

Hampelandvej 7
3650 Ølstykke 
Tlf.: 7259 8500
hampelandskolen@egekom.dk

Pædagogisk daglig leder Mik Fallesen