Skip to content back to nav
 
 

Velkommen til ny distriktsskoleleder

Flag

Den 1. april 2018 bød vi velkommen til Peter Brixen, som er ny distriktsskoleleder i Ølstykke.

Et enigt ansættelsesudvalg pegede på Peter Brixen til stillingen som ny distriktsskoleleder. Peter har første skoledag den 1. april og møder op med 20 års erfaring fra folkeskolen og kompetencer, der kan udvikle skoletilbuddet i Egedal og fortsat løfte eleverne i Ølstykke.

Peter Brixen bliver en af de i alt 4 distriktsskoleleder, der får en central rolle i udviklingen af skoletilbuddet i Egedal. Og ikke mindst skal Peter skabe trivsel og læring for alle elever i Ølstykke.

Jeg har stor tiltro til, at det enige ansættelsesudvalg har valgt den helt rigtige kandidat til jobbet. Foruden en bred erfaring med skoleområdet, ledelse og samarbejde, træder Peter som ny skoleleder også ind af døren den 1. april med en personlighed, der skaber dialog og samarbejde.

I får en leder og fagperson ved roret. Peter har både været skoleleder, afdelingsleder og lærer, og så har han været involveret i opgaver på forvaltningsniveau. Hans kompetencer er et fund for det samlede skoletilbud i Egedal, hvor et styrket samarbejdet mellem distrikter, skoler og forvaltning og mellem forskellige faggrupper er helt afgørende.

Forventningerne til jobbet som distriktsskoleleder i Ølstykke er også store hos Peter selv. Peter glæder sig til at bruge sin erfaring til at løfte alle distriktets børn både fagligt og socialt.

Peter kommer fra et job som skoleleder på Nordstjerneskolen i Gribskov Kommune og inden da, har han efter sit første job som lærer på Rungsted Skole i 1997 blandt andet også været afdelingsleder og aktiv i forskellige lokale og nationale projekter på skoleområdet.

Privat bor Peter i Fredensborg og er gift med Anette. Parret har tre børn på henholdsvis 9, 11 og 13 år.


Søren Trier Høisgaard
Centerchef CSD

 

Den 23. marts takkede distriktsskoleleder Lise Boye af

Efter godt 25 år som skoleleder går Lise Boye på pension. Lise Boye begyndte som skoleinspektør på Maglehøjskolen i 1992.

Lise Boye har stået ved roret i alle de forandringsprocesser skolevæsenet, først i Ølstykke Kommune senere i Egedal Kommune, har været igennem. Uden at lave listen udtømmende skal nævnes: Visionen om skolen i verdensklasse, med de store ombygninger af de eksisterende skoler i Ølstykke Kommune og bygning af den nye skole Bækkegårdsskolen. Etablering af et 10. Klasse Center på den gamle sogneskole i Jørlunde og udvikling og implementering af ny skolestruktur i Egedal Kommune.

Lise Boye har siddet for bordenden som distriktsskoleleder siden 2014. Hele tiden har hun arbejdet udviklingsorienteret med fokus på at øge den samlede skoles resultater og styrke dannelsesopgaven. Lise Boye har med sine værdier, og den deraf affødte fælles vision, givet distriktsskolen og skolereformen indhold og mening.

Med al den energi Lise Boye har lagt i sit arbejdsliv, hvor hun samtidigt med sit lederjob har udført konsulentopgaver og læst en master, er der nu en familie med tre børnebørn, der kan få glæde af hendes nærvær. Tillykke til familien.

I forbindelse med Lise Boyes fratræden har Frederiksborg Amts Avis skrevet en artikel om Lise Boye, som kan læses på avisens hjemmeside.


Mik Fallesen
Souschef og pædagogisk daglig leder

 

 
 
Afdeling Maglehøjskolen

Skelbækvej 8A
3650 Ølstykke
Tlf.: 4716 0777
maglehojskolen@egekom.dk

Konst. pædagogisk daglig leder Birgitte Jacobsen

Afdeling Hampelandskolen

Hampelandvej 7
3650 Ølstykke 
Tlf.: 7259 8500
hampelandskolen@egekom.dk

Pædagogisk daglig leder Mik Fallesen

 

Afdeling Toftehøjskolen

Frederiksborgvej 4
3650 Ølstykke
Tlf.: 4718 1666
toftehoejskolen@egekom.dk

Konst. pædagogisk daglig leder Kai Kongsgaard.