Skip to content back to nav
 
 

Fravær

Besked om fritagelse

Fravær

Ønskes en elev fri til en familiebegivenhed, ferierejser eller lignende, skal der i god tid gives besked herom til lærerne, hvilket sker via Aula.

Lærerne kan give fri i op til to dage. Ønskes fri i mere end to dage, skal der anmodes om dette til skolens leder. Anmodningen sker med besked til lærerne i Aula, hvor læreren sender beskeden videre til skolens leder.

Vi registrerer fravær for hele dagen i indskoling og på mellemtrin. I udskolingen tastes der fravær pr. lektion, ligesom det registreres, hvis en elev kommer for sent.

Der henstilles til, at der holdes ferie, når skolen er lukket.

Sygdom

Besked om sygdom skal gives via genvej i Aula på første sygedag og hvis muligt senest kl. 7.45.

Beskedsystemet

Andre oplysninger end sygdom gives der besked om til lærerne i Aula.

 
 
Afdeling Maglehøjskolen

Skelbækvej 8A
3650 Ølstykke
Tlf.: 4716 0777
maglehojskolen@egekom.dk

Pædagogisk daglig leder Birgitte Jacobsen

Afdeling Søhøjskolen

Hampelandvej 7
3650 Ølstykke 
Tlf.: 7259 8500
sohojskolen@egekom.dk

Pædagogisk daglig leder Mik Fallesen