Skip to content back to nav
 
 

Forældreråd

Forældrerådene er et vigtigt led i forældresamarbejdet på skolen.

Forældrerådet repræsenterer årgangens forældre og er bindeleddet mellem forældre og skolen.

Forældrerådet skal være med til at sikre det sociale miljø i klassen.

Der vælges en kontaktperson som bindeled til skolen.

Forældrerådsfolder

Idekatalog til aktiviteter

 
 
Afdeling Maglehøjskolen

Skelbækvej 8A
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 8700
maglehojskolen@egekom.dk

Pædagogisk daglig leder Birgitte Jacobsen

Afdeling Søhøjskolen

Hampelandvej 7
3650 Ølstykke 
Tlf.: 7259 8500
sohojskolen@egekom.dk

Pædagogisk daglig leder Stefan Bendtsen