Skip to content back to nav
 
 

Den åbne skole

Skolen skal samarbejde med foreninger, kulturinstitutioner og virksomheder i lokalsamfundet om elevernes læring.

Skolen skal åbne sig mod samfundet og tage afsæt i, at vi lever i en globaliseret verden.

Overordnede mål

Vi vil koble teori og praksis med udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger i og udenfor skolen.

Vi vil spejle det omgivende samfund, hvor medier understøtter og udfordrer læringsbegrebet.

Resultat- og effektmål

•  Vi har etableret netværk og samarbejde på tværs af organisatoriske, institutionelle og nationale grænser.


Handleplan/tiltag

•  Skoledagen skal organiseres, så det er muligt at skabe læringssituationer både i og uden for skolens bygninger.
• Der etableres partnerskab mellem Distriktsskole Ølstykke og Egedal Musikskole med henblik på at udvikle elevernes musikalske dannelse.
• Der etableres partnerskab mellem Distriktsskole Ølstykke og Ung Egedal med henblik på at skabe varierede læringstilbud.
• Eleverne udfordres i deres forestillinger om uddannelse og job gennem et øget samarbejde mellem skole, forældre og UU-Vest.
• Skolen opsøger lokale virksomheder med henblik på at gøre eleverne uddannelsesparate.
• Skolen iværksætter netværk mellem unge i Ølstykke og unge fra et land i Europa med henblik på kultursamarbejde.


Succeskriterier/tegn

•  Ledelse og lærere er aktive i etablering af samarbejder på tværs af organisatoriske, institutionelle og nationale grænser.

Evaluering

Indsatsområdet evalueres i foråret 2018.

 
 
Afdeling Maglehøjskolen

Skelbækvej 8A
3650 Ølstykke
Tlf.: 4716 0777
maglehojskolen@egekom.dk

Konst. pædagogisk daglig leder Birgitte Jacobsen

Afdeling Hampelandskolen

Hampelandvej 7
3650 Ølstykke 
Tlf.: 7259 8500
hampelandskolen@egekom.dk

Pædagogisk daglig leder Mik Fallesen

 

Afdeling Toftehøjskolen

Frederiksborgvej 4
3650 Ølstykke
Tlf.: 4718 1666
toftehoejskolen@egekom.dk

Konst. pædagogisk daglig leder Kai Kongsgaard.