Skip to content back to nav
 
 

Den fælles skole

Fællesskabet er med til at skabe rammerne for børns og unges udvikling.

Det er derfor vigtigt, at vores skole er med til at udvikle demokratiske, respektfulde og tolerante unge mennesker, som forstår og formår at omgås hinanden og de voksne på en måde, som skaber rum for læring og plads til forskellighed.

Overordnede mål

Vi vil skabe en skole, hvor trivsel og læring er i højsædet, hvor alle føler sig som en del af et fællesskab og forpligter sig på fællesskabet.

Vi vil skabe inkluderende fællesskaber, hvor alle børns og unges tilstedeværelse, deltagelse og læring i hverdagen øges.

Resultat- og effektmål

•  Alle børn føler sig som en del af skolens fællesskab.
• Forældre samarbejder om at skabe velfungerende fællesskaber.
• Trivselsmålinger viser fremgang indenfor parametrene social og faglig trivsel.
• Vores skole er mobbefri.


Handleplan/tiltag

•  Skolen kommunikerer tydeligt skolens mål samt forventninger til elever og forældre.
• Ledere og medarbejdere opstiller klare og entydige spilleregler for det sociale samspil i skole og SFO.
• Forældre er aktive i etableringen af inkluderende fællesskaber.
• Lærere, pædagoger og forældre samarbejder med eleverne om årgangens og den enkelte elevs egen trivsel.
• Skolens ordensregler samt antimobbestrategi er kendt og respekteret af alle på skolen.
• Der arbejdes med konflikthåndtering.
• Det forebyggende relations arbejde skal prioriteres. 


Succeskriterier/tegn

•  Den daglige tone på skolen er behagelig, anerkendende og respektfuld.
• Vi har aktive, engagerede og initiativrige børn og unge.
• Der er fremgang i trivselsmålinger.
• Forældre, elever og personale støtter op omkring skolens fællesskab.
• Medarbejdere oplever respekt omkring deres arbejde. 


Evaluering

Indsatsområdet evalueres i foråret 2018.

 
 
Afdeling Maglehøjskolen

Skelbækvej 8A
3650 Ølstykke
Tlf.: 4716 0777
maglehojskolen@egekom.dk

Konst. pædagogisk daglig leder Birgitte Jacobsen

Afdeling Hampelandskolen

Hampelandvej 7
3650 Ølstykke 
Tlf.: 7259 8500
hampelandskolen@egekom.dk

Pædagogisk daglig leder Mik Fallesen

 

Afdeling Toftehøjskolen

Frederiksborgvej 4
3650 Ølstykke
Tlf.: 4718 1666
toftehoejskolen@egekom.dk

Konst. pædagogisk daglig leder Kai Kongsgaard.