Skip to content back to nav
 
 

Den lærende skole

Vi vil udvikle vores skole, så den bliver en lærende organisation, der er i stand til at skabe balancen mellem de ydre krav og den indre virkelighed.

Overordnede mål

Vi vil understøtte videndeling, udvikling og samarbejde overalt på distriktsskolen.

Vi vil skabe en fagligt ambitiøs skole, der udfordrer alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Resultat- og effektmål

•  Det forpligtende team- og fagsamarbejde bruges som en integreret del af den didaktiske planlægning.
• Medarbejderne har en fælles platform med fokus på læringsmålstyret undervisning.
• Eleverne føler medansvar for egen læring.
• Der er synlig fremgang i den enkelte elevs læring.
• Eleverne er uddannelsesparate ved udgangen af 9./10. klasse.
• Stigende resultater i de nationale test i dansk og matematik samt ved afgangsprøverne. 


Handleplan/tiltag

•  Undervisningens tilrettelæggelse er et teamanliggende med udgangspunkt i den fælles forberedelse.
• Såvel fagopdelt som understøttende undervisning tilrettelægges med udgangspunkt i de fælles mål.
• Skoledagen organiseres, så det er muligt at skabe balance mellem fag, tværfag og perioder med projektorienteret undervisning.
• Undervisningen differentieres, så den imødekommer den enkelte elevs faglige potentiale.
• Målene for undervisningen er synlige for eleven.
• Data og forskningsbaseret viden anvendes systematisk som en del af undervisningen.
• Meebook anvendes som læringsplatform. 


Succeskriterier/tegn

•  Medarbejdere udtrykker faglig stolthed.
• Aktive, engagerede og initiativrige børn og unge.
• Forældre udtrykker tilfredshed med skolen. 


Evaluering

Indsatsområdet evalueres i foråret 2018.

 
 
Afdeling Maglehøjskolen

Skelbækvej 8A
3650 Ølstykke
Tlf.: 4716 0777
maglehojskolen@egekom.dk

Konst. pædagogisk daglig leder Birgitte Jacobsen

Afdeling Hampelandskolen

Hampelandvej 7
3650 Ølstykke 
Tlf.: 7259 8500
hampelandskolen@egekom.dk

Pædagogisk daglig leder Mik Fallesen

 

Afdeling Toftehøjskolen

Frederiksborgvej 4
3650 Ølstykke
Tlf.: 4718 1666
toftehoejskolen@egekom.dk

Konst. pædagogisk daglig leder Kai Kongsgaard.