Skip to content back to nav
 
 

Den samarbejdende skole

Skolen skal i samarbejde med forældre sikre den enkeltes trivsel, læring og dannelse.

Læringen sker i et helhedsperspektiv, hvor der er fokus på, at børn og unge oplever flydende overgange, når der sker skift.

Overordnede mål

Vi vil skabe et ligeværdigt og konstruktivt samarbejde mellem skole og hjem.

Vi vil skabe åbenhed og dialog i vores kommunikation.

Vi vil udbygge og vedligeholde flydende samarbejdsstrukturer for overgangen mellem daginstitution og skole.


Resultat- og effektmål

•  Distriktsskole Ølstykke vælges af forældrene i Ølstykke distrikt.
• Brugerundersøgelser viser tillid til og respekt omkring ledelse og medarbejdere.
• Kommunikationen mellem skole og hjem opleves åben, let tilgængelig og tydelig.


Handleplan/tiltag

•  Skolen kommunikerer tydeligt skolens mål samt forventninger til elever og forældre og udarbejder tydelige kommunikationskanaler i forhold til såvel intern og ekstern kommunikation.
• Overgangen fra daginstitution til skole foregår i et tæt samarbejde mellem ledelse og ansatte i institution og skole. Overgangen støttes af besøg på skolen, forældresamtaler samt af den digitale fortælling.


Succeskriterier/tegn

•  Distriktsskole Ølstykke vælges af forældrene i Ølstykke distrikt.
• Brugerundersøgelser viser tillid til og respekt omkring ledelse og medarbejdere.


Evaluering

Indsatsområdet evalueres i foråret 2018.

 
 
Afdeling Maglehøjskolen

Skelbækvej 8A
3650 Ølstykke
Tlf.: 4716 0777
maglehojskolen@egekom.dk

Konst. pædagogisk daglig leder Birgitte Jacobsen

Afdeling Hampelandskolen

Hampelandvej 7
3650 Ølstykke 
Tlf.: 7259 8500
hampelandskolen@egekom.dk

Pædagogisk daglig leder Mik Fallesen

 

Afdeling Toftehøjskolen

Frederiksborgvej 4
3650 Ølstykke
Tlf.: 4718 1666
toftehoejskolen@egekom.dk

Konst. pædagogisk daglig leder Kai Kongsgaard.