Skip to content back to nav
 
 

Den sunde skole

Skolen skal medvirke til, at eleverne udvikler sig til livsduelige mennesker, der er i stand til at skabe sig et godt og sundt liv fysisk og psykisk.

Overordnede mål

Vi vil skabe en skole, der stimulerer børn og unges mulighed for at fremme egen og andres sundhed og trivsel med udgangspunkt i demokrati og rettigheder.

Vi vil give rammerne for, at børn og unge kan deltage i og få medindflydelse på aktiviteter, der giver et sundt og aktivt liv.

Vi vil skabe en motiverende og varieret skoledag med endnu bedre undervisning, læring og udfoldelsesmuligheder.


Resultat- og effektmål

• Trivselsundersøgelser viser positiv fremgang.

• Elevfraværet mindskes.

• Andelen af fysisk og psykisk mistrivsel nedbringes. 


Handleplan/tiltag

• Motion og bevægelse indgår i den understøttende undervisning og i fagene.

• Der etableres samarbejde med de lokale idrætsforeninger.

• Skoledagen organiseres, så det er muligt at skabe læringssituationer både i og uden for skolens bygninger.

• Skoledagen planlægges under hensyntagen til elevernes behov for pauser.

• Der afsættes den fornødne tid til at sikre gode måltider midt på dagen.

• Der gives mulighed for at købe sunde, nærende måltider på alle afdelinger af skolen.

• Eleverne involveres og gøres medansvarlige for motiverende og inspirerende aktiviteter med fokus på et sund liv.


Succeskriterier/tegn

• Eleverne møder udhvilede i skole, føler glæde i dagligdagen, motionerer og indtager sund kost.

• Eleverne tager stilling, kommer med forslag til forandring og handler i forhold til egen og andres sundhed.


Evaluering

Indsatområdet evalueres i foråret 2018.

 
 
Afdeling Maglehøjskolen

Skelbækvej 8A
3650 Ølstykke
Tlf.: 4716 0777
maglehojskolen@egekom.dk

Konst. pædagogisk daglig leder Birgitte Jacobsen

Afdeling Hampelandskolen

Hampelandvej 7
3650 Ølstykke 
Tlf.: 7259 8500
hampelandskolen@egekom.dk

Pædagogisk daglig leder Mik Fallesen

 

Afdeling Toftehøjskolen

Frederiksborgvej 4
3650 Ølstykke
Tlf.: 4718 1666
toftehoejskolen@egekom.dk

Konst. pædagogisk daglig leder Kai Kongsgaard.