Skip to content back to nav
 
 

Undervisningsmiljø

Undervisning

Vi vil skabe en skole, hvor trivslen er i højsædet!

En skole, hvor alle føler sig som en del af et fællesskab og forpligter sig på fællesskabet.

En gang om året foretager vi en undervisningsmiljøundersøgelse blandt skolens elever for at se, om vi er på rette vej.

 
 
Afdeling Maglehøjskolen

Skelbækvej 8A
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 8700
maglehojskolen@egekom.dk

Pædagogisk daglig leder Birgitte Jacobsen

Afdeling Søhøjskolen

Hampelandvej 7
3650 Ølstykke 
Tlf.: 7259 8500
sohojskolen@egekom.dk

Pædagogisk daglig leder Stefan Bendtsen