Skip to content back to nav
 
 

Værdier og læring

Fællesskabet er med til at skabe rammerne om børns og unges udvikling.

Vores skole skal medvirke til, at børn og unge udvikler sig til livsduelige mennesker, der er i stand til at skabe sig et godt og sundt liv fysisk og psykisk.

Værdierne respekt, ansvarlighed og engagement er kerneværdier, som skal ligge til grund for arbejdet med at etablere forpligtende og udfordrende fællesskaber.

Læringssyn

Skolens opgave er at give eleverne mod på og lyst til at udvikle sig og bruge alle deres evner alene og sammen med andre. Elevens nysgerrighed og lyst til at lære er afgørende for tilegnelse af kundskaber og færdigheder.

Skolen skal være med til at forme demokratiske, respektfulde og tolerante børn og unge, som forstår og formår at omgås hinanden på en måde, der skaber rum for læring og plads til forskellighed.

Vision

Vi vil skabe en skole, hvor trivslen er i højsædet. Hvor alle føler sig som en del af et fællesskab og forpligter sig på fællesskabet.

Vi vil skabe en fagligt ambitiøs skole, der udfordrer alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Vi vil udvikle et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor medarbejdere føler sig anerkendt og hørt.

Vi vil skabe et ligeværdigt og konstruktivt samarbejde mellem lærere, pædagoger, forældre og eksterne samarbejdsparter.

Vi vil udvikle vores skole, så den bliver en lærende organisation, der er i stand til at skabe balancen mellem de ydre krav og den indre virkelighed.

 
 
Afdeling Maglehøjskolen

Skelbækvej 8A
3650 Ølstykke
Tlf.: 4716 0777
maglehojskolen@egekom.dk

Konst. pædagogisk daglig leder Birgitte Jacobsen

Afdeling Hampelandskolen

Hampelandvej 7
3650 Ølstykke 
Tlf.: 7259 8500
hampelandskolen@egekom.dk

Pædagogisk daglig leder Mik Fallesen

 

Afdeling Toftehøjskolen

Frederiksborgvej 4
3650 Ølstykke
Tlf.: 4718 1666
toftehoejskolen@egekom.dk

Konst. pædagogisk daglig leder Kai Kongsgaard.