Skip to content back to nav
 
 

Værdier og læring

Fællesskabet er med til at skabe rammerne om børns og unges udvikling.

Værdigrundlag

Vision:

 • Vi er fagligt ambitiøse og udfordrer alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan.
 • Vi er en skole, hvor trivslen er i højsædet, hvor alle føler sig som en del af et fællesskab og forpligter sig på fællesskabet.
 • Vi indgår i et anerkendende og konstruktivt samarbejde mellem lærere, pædagoger, forældre og eksterne samarbejdsparter.
 • Vi er en lærende organisation, der er i stand til at agere og skabe balance mellem de ydre krav og den indre virkelighed.

Vi er:

Den lærende skole

 • Undervisningen differentieres, så den imødekommer den enkelte elevs faglige potentiale.
 • Data om kerneopgaven analyseres, bearbejdes og er udgangspunkt for planlægning af undervisningen.

Den fælles skole

 • Fællesskabet er rammen for børnenes udvikling, og sammen udvikler skole og forældre børn, der er demokratiske, respektfulde og tolerante, og som forstår og formår at omgås hinanden og de voksne på en måde, som skaber rum for læring og plads til forskellighed.
 • Alle føler sig som en del af et fællesskab og forpligter sig på fællesskabet.

Den sunde skole

 • Skolen medvirker til, at børnene udvikler sig til livsduelige mennesker, der er i stand til at skabe sig et godt og sundt liv fysisk, psykisk og socialt.
 • Sunde måltider og bevægelse er en naturlig del af skoledagen.

Den åbne skole

 • Skolen samarbejder med foreninger, kulturinstitutioner og virksomheder i lokalsamfundet om elevernes læring.
 • Undervisningen kombinerer teori og praksis med udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger i og udenfor skolen.

Den samarbejdende skole

 • Der samarbejdes om kerneopgaven. Team- og mødestruktur understøtter videndeling, udvikling, refleksion og produktion.
 • Forældre og skole samarbejder om børnenes trivsel og læring i et anerkendende fællesskab.

I dagligdagen betyder det:

 • Vi fokuserer på elevernes læring og trivsel
 • Vi kommunikerer i et anerkendende sprog
 • Vi forudsætter, at alle børn gør det bedste de kan
 • Vi arbejder indenfor en systemisk ramme, hvor der er fokus på konteksten og fællesskaberne
 • Vi arbejder med udgangspunkt i data og evidens
 
 
Afdeling Maglehøjskolen

Skelbækvej 8A
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 8700
maglehojskolen@egekom.dk

Pædagogisk daglig leder Birgitte Jacobsen

Afdeling Søhøjskolen

Hampelandvej 7
3650 Ølstykke 
Tlf.: 7259 8500
sohojskolen@egekom.dk

Pædagogisk daglig leder Stefan Bendtsen