Skip to content back to nav
 
 

Om SFO

_DSC3364.jpg

SFO’en i Distriktsskole Ølstykke er fordelt på de to afdelinger, der dækker skolens distrikt; Hampelandskolen og Maglehøjskolen.

Personalet på den enkelte afdeling dækker barnets SFO-tid og samarbejder i skolen med lærerne om barnets hele dag.

SFO er for børn i 0-3. klasse, og vi har næsten alle børn på disse klassetrin indskrevet.

SFO'en er en del af skolen, og derfor er politikker, målsætninger, regler og normer, handleplaner og indsatsområder gældende både for skole og SFO.

I Distriktsskole Ølstykke opfatter vi SFO som en meget vigtig del af børnenes hverdag. Pædagoger og lærere arbejder side om side for at skabe den bedst mulige skoledag for alle.

Positive sociale relationer i skoletiden er et meget vigtigt udgangspunkt for børnenes læring og generelle udbytte af deres skolegang. Når skoledagen slutter, og sfo'en tager over, bruges ressourcerne på at skabe tilbud, der kan interessere så mange børn som muligt, samtidig med at der hele tiden arbejdes med de sociale relationer, både mellem klassekammerater og interessefælleskaber.

Aktiviteterne på de tre matrikler kan have forskellig karakter. Dette bunder i, at de nødvendige rammer og professionelle kompetencer skal være til stede, for at børnene får tilstrækkelig udbytte af aktiviteterne. Langt de fleste aktiviteter får alle børn dog mulighed for at deltage i på et eller andet tidspunkt, fordi vi vægter samarbejdet mellem afdelingerne højt, og derfor jævnligt vil besøge hinanden.

 
 
Afdeling Maglehøjskolen

Skelbækvej 8A
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 8700
maglehojskolen@egekom.dk

Pædagogisk daglig leder Birgitte Jacobsen

Afdeling Søhøjskolen

Hampelandvej 7
3650 Ølstykke 
Tlf.: 7259 8500
sohojskolen@egekom.dk

Pædagogisk daglig leder Stefan Bendtsen